Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Motions (21 Aug - 13 Dec 2006)

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In Parliament 国会
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

USUL dicadangkan oleh LOH SENG KOK, AHLI DEWAN RAKYAT KAWASAN KELANA JAYA sempena MESYUARAT KETIGA, PENGGAL KETIGA, PARLIMEN KE-11, TAHUN 2006 (21 Ogos 2007 - 13 Disember 2007)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       PR-1133-U5643
       Loh Seng Kok (Kelana Jaya)
akan mencadangkan:-

“Bahawa Dewan ini melahirkan rasa penuh keyakinan dan pengiktirafan ke atas prestasi baik yang ditunjukkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), iaitu satu jabatan yang telah ditubuhkan untuk mengurus hal ehwal agama Islam, sebagai agama persekutuan, sepertimana yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan, menangani pelbagai masalah dan cabaran memajukan agama Islam di negara kita, termasuklah menangani ajaran sesat dan soal-soal akidah yang berkaitan;

Bahawa Dewan ini menyedari hakikat bahawa agama-agama yang dianuti oleh kira-kira 40% rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam juga menghadapi pelbagai cabaran yang bersangkut-paut dengan pemupukan akidah serta mengerjakan ibadat agama mereka;

Bahawa Dewan ini menerima baik pembelaan Kerajaan terhadap kebajikan kerohanian rakyat tanpa mengira kepercayaan dan agama, dan menerima hakikat bahawa kerohanian rakyat semakin tercabar dengan ledakan teknologi maklumat yang terlalu meluap-luap, di samping kewujudan anasir-anasir yang menjatuhkan moral dan akhlak rakyat;

Bahawa Dewan ini menyahut dan menyokong seruan YAB Dato’ Seri Perdana Menteri, bersama-sama membela rakyat dan membina rakyat Malaysia demi memantapkan usaha pembangunan modal insan negara kita;

Maka dengan ini Dewan ini membuat resolusi agar sebuah agensi Kerajaan ditubuhkan untuk mengurus hal ehwal agama-agama lain di negara kita.”
 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In Parliament 国会 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009