Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

(Extracted from hansard dated 10-12-2007)

 

7.02 mlm.

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya]: Terima kasih, Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh Butiran 030000 - Imigresen dan juga 040000 - Pendaftaran Negara.

Tuan Pengerusi, kita sentiasa mendengar jawapan daripada pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri apabila mempersoalkan tentang hal permohonan kewarganegaraan ataupun permohonan penduduk tetap (PR). Sering kali kita diberitahu bahawa ini memanglah kuasa pihak kementerian, budi bicara kementerian. Memang inilah menjadi alasan bagi pihak kementerian, tetapi saya rasa ada kes-kes yang genuine yang memang perlu diberi perhatian yang teliti.

Saya pernah membangkitkan perkara ini agar apabila pihak kementerian hendak meluluskan pemberian penduduk tetap atau kewarganegaraan kita harus melihat latar belakang seseorang pemohon itu. Setakat ini kita lihat berpuluh-puluh ribu mereka yang mendapat taraf penduduk tetap, kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak tahu kelayakan akademiknya, kita tidak tahu kedudukan sosioekonominya kerana ini bukan kriteria yang utama bagi kementerian. Sehinggakan saya rasa ramai di antara mereka ini telah memberi masalah sosial kepada negara kita dari segi pekerjaan dan sebagainya. Saya rasa perkara ini perlu dilihat.

Saya ada beberapa kes yang saya bawakan di sini. Walaupun ada kes-kes yang lain yang hendak dibawa tetapi mereka telah merayu kepada saya supaya jangan bawa kes ini kepada kementerian kerana takut ditekan oleh pihak pegawai. Apabila bila mereka berjumpa dengan pegawai, mereka kata, “Inilah kuasa saya. You tunggulah. Sabarlah. Kalau you bawa kepada orang lain you tengoklah boleh dapat atau tidak” Ini memang berlaku. Maka saya rasa kalau mengatakan tentang budi bicara itu kadang-kadang budi bicara itu telah disalahgunakan. Kadang-kadang pula pihak pemohon digesa, “Datanglah berbicara dengan saya selepas waktu pejabat. Kita bicara di tempat lain”. Ini memang berlaku. Cuma pemohon itu takut dan khuatir kalau dibawa ke pihak atasan maka susah untuk mereka mendapat kelulusan. Beberapa kes ini saya mintalah perhatian daripada pihak kementerian.

Pertama ialah tentang permohonan kewarganegaraan Encik Lee Hai Wang. No kad pengenalan 550711-71- 5501. Beliau telah mendapat taraf penduduk tetap sejak tahun 1967 semasa beliau berumur 12 tahun. Sekarang beliau telah berumur 52 tahun. Ibu bapa, isteri dan tiga orang anaknya adalah warganegara Malaysia. Pemohon telah pun lulus ujian bahasa Malaysia di bawah Perkara 16 dan Perkara 19(1)(A) Perlembagaan semasa memohon kewarganegaraan pada tahun 1982. Sudah 25 tahun, sampai sekarang masih tidak dapat diberikan kewarganegaraannya. Beliau adalah seorang peniaga yang berjaya dan seorang yang jujur tetapi saya hairan mengapa masih tidak diberikan kewarganegaraannya. Pada hal ahli keluarganya semuanya adalah bertaraf warganegara.

Kes kedua ialah Nakajima Miya. Nombor pasport MZ0285238. Pada tahun 2006 beliau mendapat kelulusan UPSR 4A 1C. Empat A termasuk mata pelajaran bahasa Malaysia yang mendapat A. Ibunya adalah warganegara Malaysia dan bapanya adalah orang Jepun tetapi telah memohon menjadi penduduk tetap. Tahun depan beliau masuk ke tingkatan dua. Sudah beberapa lama duduk di sini dan memohon untuk menjadi PR sahaja. Adiknya yang berumur 10 tahun sudah pun menjadi warganegara. Sebagai kakak hendak memohon menjadi penduduk tetap pun menghadapi masalah. Saya rasa perkara ini perlu dilihat. Kalau tidak pelajar ini setiap kali kena mengecap pasportnya. Saya rasa ini tidak adil kepada pelajar ini.

Tuan Pengerusi, kes yang ketiga. Saya hairan mengapa Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri perlu menulis surat kepada pihak jabatan untuk seorang wanita yang bernama Ding Jun. Beliau telah memohon untuk menjadi penduduk tetap. Semasa beliau memohon suaminya telah menghidapi kanser dan meninggal dunia. Anaknya yang berumur sembilan tahun dan enam tahun adalah warganegara Malaysia, tetapi pihak kementerian tidak mahu memberikan taraf penduduk tetap dan suruh beliau balik ke negeri China. Apakah ini dasar kemanusiaan negara kita melihat adanya orang yang menjadi anak yatim dan hartanah suaminya tidak tentu arah dan masuk ke tangan siapa? Pemohon ini adalah Puan Ding Jun. Nombor pasport P149123116 PRC.

Saya rasa perkara ini perlu dilihat. Saya tidak tahu mengapa Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam kementerian yang sama perlu merayu kepada pihak jabatan. Sepatutnya ini tidak berlaku. Kalau ini berlaku, sepatutnya Yang Berhormat Timbalan Menteri memberi arahan kepada jabatan untuk memberi kelulusan hanya untuk menjadi penduduk tetap sahaja. Beliau ada membuat business di sini tetapi tidak diberi taraf penduduk tetap. Saya rasa perkara seperti ini patut dilihat semula oleh pihak kementerian supaya mekanisme untuk meluluskan permohonan kewarganegaraan ataupun penduduk tetap perlu diteliti semula supaya tidak ada penyelewengan ataupun penyalahgunaan kuasa di peringkat pegawai. Dengan itu saya memohon agar kementerian dapat melihat ketiga-tiga kes ini. Ada empat kes lagi, mungkin saya tidak sempat saya sebutkan tetapi saya mohonlah perkara ini dapat dilihat kerana ada beberapa pemohon telah menyatakan jangan dibawa ke dalam Parlimen. Kalau dibawa masuk dalam Parlimen nama akan dicatat maka mungkin diambil tindakan oleh pihak pegawai. Terima kasih, Tuan Pengerusi.

 

Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Friday, May 22, 2009