Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

USUL dicadangkan oleh LOH SENG KOK, AHLI DEWAN RAKYAT KAWASAN KELANA JAYA sempena MESYUARAT KEDUA (mulai 18 Jun – 10 Julai 2007), PENGGAL KEEMPAT, PARLIMEN KE-11, TAHUN 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)      Loh Seng Kok (Kelana Jaya) akan mencadangkan:-

Bahawa Dewan ini membuat ketetapan agar pembelian saham untuk mengambil alih RHB tidak dijadikan sebagai satu ‘precedent’ bagi KWSP mengambilalih institusi lain kerana fungsi dan objektif KWSP adalah menjaga kepentingan rakyat yang menjadi pencarum KWSP serta mentadbir urus tabung KWSP dengan berhemah.

 

2)      Loh Seng Kok (Kelana Jaya) akan mencadangkan:-

Dewan ini menggesa pihak institusi pentadbiran Kerajaan mewujudkan kelas pendidikan khas, kemudahan dan infrastruktur mesra OKU di semua sekolah supaya kanak-kanak istimewa atau khas tempatan dapat menerima pendidikan di sekolah yang berhampiran dengan tempat kediaman mereka.

 

Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Friday, May 22, 2009