Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Konsep Bouvelard

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

Y.B. TUAN LOH SENC KOK (KELANA JAYA)  minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah usaha penyepaduan harmonis antara pembangunan baru seperti projek pembinaan jalan raya, pemajuan perumahan dan bangunan serta pemeliharaan alam sekitar membolehkan setiap jenis pembangunan diperkenalkan konsep 'Boulevard'.

 

JAWAPAN:

Tuan Yang DiPertua,

"Boulevard" adalah sejenis jalanraya yang pada kebiasaannya adalah luas dan lurus (thoroughfare) serta “mutli-lane” dengan pembahagian di tengahnya dan mempunyai ‘jalan’ sepanjang sebelah kiri dan kanannya untuk tujuan pejalan kaki atau laluan basikal dan mempuyai landskap berkualiti tinggi.

Konsep "boulevard" telah dilaksanakan di negara-negara maju seperti di Peranchis, Jerman, Carada dan Amerika Syarikat namun di Malaysia konsep ini masih baru. lanya baru diperkenalkan dan hanya dilaksanakan di Putrajaya yang dinamakan “Persiaran Perdana” . Persiaran Perdana adalah laluan thoroughfare sepanjang 410 km dari Pejabat Perdana Menteri hingga ke Convention centre dengan lebar seluas 100m. Konsep ini dapat menghamoniskan kegunaan tanah selain lalulintas, bahkan dapat digunakan untuk tujuan sambutan perayaan dan upacara lintas lalu (parade), la dilengkapi dengan landskap yang indah dan berkualiti tinggi untuk memelihara alam sekitar dan reka bentuk bandar.

Pada masa kini, dari segi perancangan pembangunan tidak disyaratkan untuk menyediakan boulevard sebagai satu gunatanah khas. Namun penyediaan boulevard adalah baik dan perlulah digalakkan penggunaannya dengan lebih meluas dalam perancangan sesuatu pembangunan yang besar mengikut keperluan pembangunan di sesuatu kawasan tersebut. Kajian yang mendalam perlu dijalankan bagi menentukan praktikaliti dan kelebihan dari segi ekonomi dan pengurusannya sebelum ianya dapat dilaksanakan sepenuhnya di peringkat negeri dan tempatan.

 

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

November 2007

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009