Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Hasil Kutipan Cukai Pendapatan

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

Tuan Loh Seng Kok (Kelana Jaya) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah hasil kutipan, termasuk cukai pendapatan mengikut kaum dan sektor ekonomi sejak tahun 2001. Senaraikan 5 syarikat terbesar dalam pembayaran cukai pendapatan mengikut GLC dan sektor swasta serta nilainya.

 

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman AhIi Yang Berhormat, jumlah hasil kutipan cukai langsung bagi tempoh 2001 hingga 2006 adalah sebanyak RM293.28 bilion. Daripada jumlah tersebut, hasil kutipan cukai pendapatan bagi syarikat adalah sebanyak RM 146.65 bilion. Jumlah hasil kutipan mengikut kaum dan sektor ekonomi pula tidak dapat dimaklumkan kerana kutipan cukai pendapatan tidak dikategorikan mengikut pecahan tersebut oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Dalam pada itu, jumlah cukai pendapatan yang dibayar oleh 5 syarikat GLC terbesar bagi tahun 2006 adalah sebanyak RM2.02 bilion, manakala sebanyak RM3.64 bilion telah disumbangkan oleh 5 syarikat swasta terbesar pada tahun yang sama.

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009