Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pengawal Keselamatan Upahan di Taman Perumahan

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

Loh Seng Kok (Kelana Jaya) minta MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI menyatakan fenomena dan kesahan (legality) pegawal keselamatan upahan penduduk, pintu pagar atau palang penghalang jalan masuk atau pondok penjaga di taman perumahan. Apakah ini menggambarkan taraf keselamatan masyarakat yang kurang baik, di samping menggalakkan pemisahan sosial (social segregation).

 

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Akta Ejensi Persendirian 1971 memperuntukkan supaya aktiviti kawalan keselamatan hendaklah mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Mengenai fenomena pengawal keselamatan yang diupah oleh penduduk, ianya di atas inisiatif persatuan penduduk itu sendiri dengan cara melantik syarikat-syarikat kawalan keselamatan yang berlesen.

Berkenaan taraf keselamatan masyarakat yang digambarkan sebagai kurang baik adalah tidak benar. Malah dakwaan ia menggalakkan pemisahan sosial adalah tidak berasas sama sekali. Tindakan menggaji pengawal keselamatan ini hanya sebagai langkah tambahan penduduk untuk meningkatkan lagi kualiti keselamatan mereka.

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009