Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Penjualan Senjatapi

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

Tuan Loh Seng Kok [ Kelana Jaya ] minta MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI menyatakan bilangan kedai menjual senjata api yang telah diluluskan dan taburan mengikut negeri. Apakah jenis dan bilangan senjata api yang dijual kepada orang awam dan kawalannya.

  

JAWAPAN:

Tuan Yang Dipertua,

Pada ketika ini terdapat 75 buah premis di seluruh Malaysia yang berkecimpung di dalam perniagaan menjual senjatapi dan peluru. Pecahan premis mengikut negeri adalah seperti berikut: -

 

Bil

 

 

Negeri

 

 

Jenis perniagaan

 

 

Jumlah

 

Senjatapi dan peluru

 

Senjatapi sahaja

 

Peluru sahaja

 

 

 

1

 

Selangor

 

3

 

-

 

-

 

3

 

2

 

Kuala Lumpur

 

5

 

-

 

-

 

5

 

3

 

Negeri Sembilan

 

4

 

-

 

-

 

4

 

4

 

Melaka

 

3

 

-

 

-

 

3

 

5

 

Johor

 

4

 

-

 

-

 

4

 

6

 

Pahang

 

4

 

-

 

-

 

4

 

7

 

Terengganu

 

5

 

-

 

-

 

5

 

8

 

Kelantan

 

7

 

-

 

-

 

7

 

9

 

Pulau Pinang

 

2

 

-

 

-

 

2

 

10

 

Perak

 

-

 

7

 

-

 

7

 

11

 

Kedah

 

-

 

-

 

1

 

1

 

12

 

Sabah

 

5

 

-

 

-

 

5

 

13

 

Sarawak

 

-

 

15

 

10

 

25

 

 

 

Jumlah

 

42

 

22

 

11

 

75

 

 

Tuan Yang Dipertua,

Jenis senjatapi yang dibenarkan untuk diniagakan merupakan senjatapi jenis bukan otomatik seperti pistol, 'shotgun', 'pumpgun', raifal .22 dan lain-lain jenis senjatapi yang tertakluk kepada peruntukan akta Senjata 1960.

Tuan Yang Dipertua,

Penjualan senjatapi hanya boleh dibuat kepada individu yang telah diluluskan pemilikannya samada di peringkat Polis DiRaja Malaysia atau setelah rayuannya diluluskan di peringkat Kementerian. Permit untuk mengimport senjatapi adalah dipohon di peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah di mana syarikat pemohon beroperasi.

 Tuan Yang Dipertua,

Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2007, rekod mencatatkan pemilikan senjatapi setakat ini berjumlah sebanyak 3,583 pemilikan. Daripada 1,636 lesen senjatapi telah diluluskan di dalam tempoh yang sama, sebanyak 969 lesen meliputi pindahmilik senjatapi manakala 667 adalah untuk kelulusan lesen-lesen baru. Pada masa yang sama sebanyak 439 lesen pemilikan senjatapi telah dibatalkan.

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009